Rychlý kontakt

Jehlička s.r.o.
Kafkova 329/2, 160 00 Praha 6
Tel: +420 603 369 574
Email: servis@jehlicka.com
Web: www.jehlicka.com

Ochrana fasád

Aplikace postřiku proti hmyzu

V rámci komplexní péče o Vaši fasádu nabízíme její ochranu před poletavým a plazivým hmyzem postřikem atestovanými insekticidy. Používáme přípravky, které se neabsorbují do povrchu, čímž dochází oproti běžným emulzním koncentrátům k prodloužení účinku postřiku.

Instalace sítí a hrotového systému proti ptactvu

Na obzvlášť citlivá a nepřístupná místa střešních říms, atiky a světlíků nabízíme instalaci hrotového systém či sítě proti průniku ptactva. Touto ochranou dojde k výraznému omezení znečištění fasád a okolních prostor ptačím trusem.